Covid persistent. I ara què?

Compartir

Enmig de la pandèmia provocada pel SARS-COVID19, trobem cada vegada a més persones que havent “superat” la malaltia continuen presentant símptomes que els dificulten la seva vida normal i que disten d’una recuperació total post covid.

L’anomenat COVID persistent es manifesta en el temps a través d’un ampli ventall de símptomes que no acaben de desaparèixer i que són motiu de consulta d’un percentatge elevat de pacients que han sofert la infecció.

Els més freqüents comprenen des de la fatiga, la dispnea, el dolor articular i toràcic, el malestar general i la febrícula fins a símptomes neurològics com els marejos, la pèrdua de memòria, etc.

Principalment apareixen en dones d’entre 30 i 55 anys, encara que hi ha casos en tota la població adulta.

Infecció per COVID19

Durant aquest temps hem sentit parlar molt de sobre la tempesta de citocines com a resposta immunitària a la COVID19. Quan es contreu el virus el sistema immune s’activa gràcies a les citocines que s’encarreguen de coordinar una resposta immune i regular la inflamació del cos.

No obstant això, alguns pacients han sofert una resposta descontrolada, la qual cosa anomenen “cascada de citocines” que ha produït una inflamació generalitzada del cos, arribant a afectar alguns òrgans.

Persistència de símptomes, abordatge de la Medicina Tradicional Xinesa.

Sembla no haver-hi resposta per a les persones que encara superat el virus i sense rastre d’ell, continuen amb molts dels símptomes, fins i tot reportant exàmens normals i proves que no esclareixen la situació.

La Medicina Tradicional Xinesa entén aquest quadre com un desequilibri energètic entre els òrgans afectats derivat d’una inflamació sistèmica crònica. Mitjançant l’acupuntura i exercint estímuls biològics sobre aquests òrgans afectats treballem a revertir l’estat crònic inflamat ajudant el pacient a regular el seu sistema neuro-inmune-endocrí. 

Rebi notificacions de l'última actualització de notícies saludables del nostre blog